Doelstelling

Onze missie is tweeledig:

·        Het verminderen van de afvalstromen door hergebruik.

·        Het bieden van arbeidsplaatsen aan mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan.

 

Stichting Verderest is ontstaan vanuit een particulier initiatief en is een non profit organisatie met als hoofddoelstelling om mensen die om welke reden dan ook ver van de arbeidsmarkt af staan te helpen en begeleiden naar een “normale” baan. En als tweede pijler het hergebruik van afgedankte goederen die na controle en/of reparatie worden verkocht in de kringloopwinkel.

De winst verkregen uit de verkoop van deze 2e hands artikelen wordt zoveel mogelijk omgezet in arbeidskracht.  De professionele organisatie met een ideële achtergrond stelt zodoende de mens en het milieu centraal bij al haar activiteiten.

Het kringloopbedrijf is een laagdrempelige onderneming en bied als zodanig ideale leerwerkplekken. Er kan onder begeleiding vak en product-specifieke kennis worden opgedaan. Hierdoor kunnen kansarmen zich ontwikkelen en ontplooien voor doorstroming naar de arbeidsmarkt.

Op deze manier verbindt het kringloopbedrijf mens, maatschappij en milieu op een sociaal maatschappelijk hoogwaardig niveau.  Als lerende organisatie heeft Verderest een samenwerkingsverband met de Ergon en de Risse.  

Als “afvalverwerkend” bedrijf werkt de stichting nauw samen met de gemeente Cranendonck en Valkenswaard, met name om burgers bewuster te maken van de noodzaak te recyclen en de gang naar de milieustraat tot een minimum te beperken.

 

 

 

 

kast-wit-glas.png