Stichting Verderest

In samenwerking met de gemeente Cranendonck is stichting “Verderest” begin 2011 gestart met haar activiteiten.

Onze missie is even simpel als doeltreffend: het verminderen van de afvalstromen door hergebruik, en het bieden van arbeidsplaatsen aan mensen die ver van de arbeidsmarkt af staan.

 

Lees meer

Leerwerkplekken

Leerwerkplekken bij de stichting Verderest zijn onder andere voor mensen die eenWWB uitkering hebben, in de WIA of WAO zitten, jongeren met Wajong of gebruik makend van de WIJ, Werklozen met een WW uitkering, en mensen met een WSW indicatie. Dit doen wij door het bieden van:

  • Leerwerkplekken
  • Stageplaatsen
  • Reintegratietrajecten
  • Herintreders
  • Beschermde (leer) werkplekken
  • Taakstraffen
  • Vrijwilligerswerk

Lees meer